Detall

Cos general d'administratius


 • Descripció

  Cos general d'administratius


 • Organisme


  Junta d'Andalusia: Conselleria de la Presidència
  Av. de Roma, s/n, palau de San Telmo
  41013 Sevilla
  Tel.: 95 503 55 00
  Fax: 95 503 5221
  Webhttp://www juntadeandalucia es/SP/JDA/CDA/Secciones/Consejerias


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 220, de 14/11/2019).


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Places

  Nombre de places

  269

  Descripció de les places

  En el cas que no es cobrisquen les places vacants reservades per al torn de discapacitat, s'acumularan a posteriors ofertes fins a un límit del 10 % de les places no cobertes.
  La resta de places que no es cobrisquen s'acumularan a les del contingent general en les respectives convocatòries d'accés lliure en les quals es produïsca aquesta circumstància.
  De les places convocades, 245 són per a torn general i 24 per al de discapacitat.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud s'ha d'ajustar al model oficial referit en l'annex III de la resolució:
  LA SOL·LICITUD ES PODRÀ OBTINDRE A TRAVÉS D'UN FORMULARI ELECTRÒNIC HABILITAT PER A AIXÒ EN LA PÀGINA WEB DE L'INSTITUT ANDALÚS D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
  S'ha de fer constar en la sol·licitud el torn pel qual concorren, general o contingent de discapacitat (reserva a persones amb discapacitat general o reserva a persona amb malaltia mental), i han d'identificar en la seua sol·licitud de manera inequívoca aquesta convocatòria, i consignant, entre altres coses, el codi corresponent al cos a què s'aspira.


 • Lloc de presentació

  La presentació de les sol·licituds s'ha de realitzar preferentment de manera telemàtica.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&v=1&cdp=-1&ch=25&cu=15&cd=223151


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar