Detall

Cos de professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, així com a determinades borses amb perfil bilingüe.


 • Descripció

  Cos de professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, així com a determinades borses amb perfil bilingüe.


 • Organisme

  Junta d'Andalusia: Conselleria d'Educació i Esport
  Av. Juan Antonio de Vizarrón, s/n
  Edifici Torretriana, Isla de la Cartuja
  41092 Sevilla
  Tel.: 955 064 000
  Fax: 955 064 003


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 222, de 18/11/2019).


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Titulació

  Altres grups i titulacions


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la selecció del personal per a formar part de les borses de treball en els cossos i les especialitats docents que s'indiquen en l'annex II.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga participar en aquesta convocatòria ha d'omplir la sol·licitud de participació, mitjançant el formulari que facilitarà l'Administració educativa, a través del portal web de la Conselleria d'Educació i Esport.
  Les sol·licituds s'han de tramitar, preferentment, telemàticament, sense perjudici del que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En el cas que es participe per més d'una especialitat, aquestes s'han de consignar en una única sol·licitud; en cas que es presenten diverses sol·licituds de participació, només es tindrà en consideració l'última, de manera que les anteriors quedaran invalidades.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/bolsa-de-trabajo-2020-acceso-extaordinario-secundaria


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar