Convocatòria de proves selectives d'accés al cos superior de gestió en fisioteràpia de l'Administració de la Generalitat, A2-20, sector administració especial, convocatòria 39/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional.

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Etapa actual: Lloc i hora de presa de possessió
Codi SIA: 3022376
|
Codi GVA: 72384
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
A2
Titulació
Títol universitari de grau o bé diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica o equivalent (subgrup 2)
Titulació específica
Títol de diplomatura en Fisioteràpia o bé un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complir les condicions...
Saber més
Places
Núm. de places totals 20

Descripció de places

Llocs corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2017: - Torn lliure: 19 llocs. - Reserva diversitat funcional: 1 lloc.
Requisits
Per a l'admissió a aquestes proves selectives, caldrà complir els requisits següents: 1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea, o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua...
Saber més
Taxes
Import tasa màxima: 25

Excempció / Reducció de tases:

1. Bonificaciones: a) La presentación de la solicitud de participación en las pruebas por medios telemáticos, tendrá una bonificación del diez por ciento de la cuota íntegra, que se aplicará de forma automática al realizar el pago, la presentación y registro electrónico de la solicitud. b) Las...
Saber més

Etapa actual: Lloc i hora de presa de possessió

Fase

Adjudicació i nomenament

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Lloc i hora de presa de possessió

Data publicació: 08-02-2023

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Data publicació: 02-02-2023

Nomenament

Data publicació: 02-02-2023

Llista provisional d'adjudicacions. Termini de reclamacions

Data publicació: 03-01-2023

Temini tancat

Correcció d'errors (places disponibles)

Data publicació: 26-12-2022

Temini tancat

Informació d'interés

Data publicació: 21-12-2022

Acte elecció de destinació

Data publicació: 19-12-2022

Temini tancat

Places disponibles

Data publicació: 19-12-2022

Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents

Data publicació: 21-10-2022

Puntuació final (fases d'oposició i concurs). Pendent de publicació en DOGV. Termini de recurs

Data publicació: 31-05-2022

Puntuació de fase de concurs. Termini d'al·legacions

Data publicació: 29-04-2022

Temini tancat

Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents

Data publicació: 09-02-2022

Temini tancat

Consulta per internet de notes amb DNI

Data publicació: 09-02-2022

Qüestionari de l'exercici

Data publicació: 30-11-2021

Assignació aules i informació COVID

Data publicació: 17-11-2021

Acord del tribunal pel qual es determina la data del 2n exercici

Data publicació: 29-10-2021

Llistat provisional d'aprovats 1r exercici

Data publicació: 28-06-2021

Plantilla de respostes del 1r exercici

Data publicació: 14-06-2021

Convocatòria Exercici COVID

Data publicació: 25-05-2021

Plantilla de respostes del 1r exercici

Data publicació: 26-04-2021

Assignació aules i informació COVID

Data publicació: 09-04-2021

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Data publicació: 26-03-2021

Canvi en el tribunal

Data publicació: 25-02-2021

Nomenament de tribunal

Data publicació: 30-11-2020

Nomenament de la comissió de selecció

Data publicació: 30-11-2020

Represa termini d'al·legacions llestes provisionals

Data publicació: 29-05-2020

Temini tancat

Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data publicació: 12-03-2020

Bases i obertura de termini

Data publicació: 12-12-2019

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Lloc i hora de presa de possessió