Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Convocatòria de places vacants dels cossos docents.


 • Descripció

  Convocatòria de places vacants dels cossos docents.


 • Organisme

  Govern del Principat d'Astúries: Conselleria d'Educació
  Plaça España, 5 - planta 3a
  33007 Oviedo, Asturias
  Tel:985 10 55 00
  Fax:985 10 86 11


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits especifics

  Requisits específics de titulació:
  - Per a l'ingrés en el cos de professors d'Ensenyament Secundari: títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o el títol de grau corresponent, o un altre títol equivalent a l'efecte de docència.
  - Per a l'ingrés en el cos de professors tècnics de formació professional: títol de diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o el títol de grau corresponent, o un altre títol equivalent a l'efecte de docència.


 • Places

  Descripció de les places

  Especialitats i distribució de les places: vegeu el títol I de les bases.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.educastur.es/-/procedimiento-selectivo-2020-convocatoria?redirect=https%3A%2F%2Fwww.educastur.es%2Finicio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_sI4HTlJn1Vwf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar