Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Planxador/a


 • Descripció

  Planxador/a


 • Organisme


  Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Sanitat
  General Elorza, 32 - Planta 1ª
  33001 Oviedo
  Tel. 985 10 55 00/5500
  Fax 985 10 65 12
  Web http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.6308467819820cb483d97260bb30a0a0/?vgnextoid=bcc20cbf9e21b010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&vgnextchannel=bcc20cbf9e21b0


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Places

  Nombre de places

  14

  Descripció de les places

  El procés selectiu per a l'accés, a través del sistema de concurs oposició, a 14 places de personal estatutari de la categoria de planxador/a del Servei de Salut del Principat d'Astúries, pel torn d'accés lliure, contingent general.


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds per a participar en aquestes proves selectives s'han d'omplir ineludiblement mitjançant l'accés a la pàginahttp://seleccion.sespa.es


 • Lloc de presentació

  Preferentment, en el Registre dels serveis centrals del Servei de Salut del Principat d'Astúries, en els registres de les gerències d'àrea corresponents, així com en qualsevol dels registres i les oficines als quals es refereix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.astursalud.es/categorias/-/categorias/profesionales/06000recursos-humanos/04000procesos-selectivos/01000procesos-selectivos-personal-estatutario


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar