Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Cuiner/a


 • Descripció

  Cuiner/a


 • Organisme

  Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears.
  Avinguda Gabriel Alomar, 33
  07006 Palma de Mallorca
  Illes Balears. Espanya.
  Tel:971177707
  Fax:971176314


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  Estar en possessió d'alguna de les titulacions següents:
  - Títol de Formació Professional de grau superior de tècnic/a superior en Direcció de Cuina (família: hostaleria i
  turisme) de la Llei orgànica d'educació (LOE), de 3 de maig de 2006, o títol de formació professional oficial
  equivalent, o
  - Títol de Formació Professional de grau mitjà de tècnic en Cuina i Gastronomia (família: hostaleria i turisme) de la
  Llei orgànica d'educació (LOE), de 3 de maig de 2006, o títol de formació professional oficial equivalent, o
  - Títols de nivell superior equivalent als anteriors relacionats amb la família d'hostaleria i turisme (cuina).

  ALTRES
  - Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana nivell B1.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.codem.es/empleo/fundacion-de-atencion-y-soporte-a-dependencia-y-promocion-de-autonomia-personal-de-illes-balears


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar