Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de Música i Arts Escèniques, de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres.


 • Descripció

  Cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de Música i Arts Escèniques, de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres.


 • Organisme

  Govern dels Illes Balears: Conselleria d'Educació, Universitat i Investigació
  C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster) - 07009 Palma
  Tel:971 17 78 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Suspensió del procés)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Places

  Nombre de places

  1144

  Descripció de les places

  Distribució de les places per cos i especialitats: vegeu les bases.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=38


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar