Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Convocatòria pública per a la constitució de les borses d'ocupació de personal laboral temporal que presta serveis en l'operatiu per a la prevenció i extinció d'incendis forestals, en les següents categories: oficial de primera conductor (grup III), guaita d'incendis (grup V), peó forestal (grup V).


 • Descripció

  Convocatòria pública per a la constitució de les borses d'ocupació de personal laboral temporal que presta serveis en l'operatiu per a la prevenció i extinció d'incendis forestals, en les següents categories: oficial de primera conductor (grup III), guaita d'incendis (grup V), peó forestal (grup V).


 • Organisme


  Govern de Castella i Lleó: Conselleria de la Presidència
  Plaça Castilla y León, 1
  47008 Valladolid
  Web:http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDirectorio/1188637390871/_/_/1142233481711?asm=jcyl


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  - Oficial de primera conductor: titulació acadèmica equivalent a Batxillerat, Batxillerat Unificat Polivalent, Formació Professional de tècnic superior o tècnic especialista o competència funcional reconeguda en ordenança laboral o conveni col·lectiu.
  Permís de conduir de les classes C+E o D+E.

  - Guaita d'incendis: nivell de formació bàsic equivalent a certificat d'escolaritat o certificat d'haver cursat un programa de garantia social o similar, o competència funcional reconeguda en ordenança laboral o conveni col·lectiu.

  - Peó forestal: nivell de formació bàsic equivalent a certificat d'escolaritat o certificat d'haver cursat un programa de garantia social o similar, o competència funcional reconeguda en ordenança laboral o conveni col·lectiu.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100/1277227614255/_/_/_


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar