Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Llicenciat especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.


 • Descripció

  Llicenciat especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.


 • Organisme


  Govern de Castella i Lleó: Conselleria de Sanitat
  Passeig Zorrilla, 1
  47007 Valladolid
  Tel.: 98 3413 600
  Fax: 98 3413 661
  Web:http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDirectorio/1188637390871/_/_/1142233481711?asm=jcyl


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Places

  Nombre de places

  74

  Descripció de les places

  El procés selectiu és per a la cobertura de 74 places de la categoria de llicenciat especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Servei de Salut de Castella i Lleó, corresponents a les ofertes d'ocupació pública dels anys 2018 i 2019, de les quals 7 seran per al torn de persones amb discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
  Les places no cobertes en el torn de persones amb discapacitat s'incrementaran a la resta de places convocades.
  Els aspirants només poden participar en un dels torns establits.


 • Documentació / Informació

  El MODEL DE SOL·LICITUD està disponible en la pàgina web del Portal de Salut de Castella i Lleó:
  https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/oferta-empleo-publico-2019.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar