Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Secretari general (grup de funcions AD, grau 16) (2020/C 176 A/01)


 • Descripció

  Secretari general (grup de funcions AD, grau 16) (2020/C 176 A/01)


 • Organisme

  Tribunal de Comptes


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. El termini de presentació de les candidatures expira a les 12.00 hores del 7 de juliol de 2020, hora central europea.


 • Procés selectiu

  PROCESSOS ESPECIALS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat d'algun dels estats membres de la UE.
  - Estar en plena possessió dels seus drets civils.
  - Haver complit totes les obligacions imposades per la legislació en matèria de servei militar.
  - Oferir les garanties de moralitat requerides per a l'exercici de les seues funcions.
  - Un nivell d'educació corresponent a estudis universitaris complets acreditats per un títol, quan la duració normal de l'ensenyament universitari siga de quatre anys o més, o un nivell d'educació corresponent a estudis universitaris complets acreditats per un títol i una experiència professional adequada d'1 any, com a mínim, quan la duració normal de l'ensenyament universitari siga com a mínim de 3 anys, o
  - quan estiga justificat en interés del servei, Formació Professional de nivell equivalent.
  - Experiència professional acreditada d'almenys 18 anys des de l'obtenció del títol esmentat, i una experiència d'almenys 8 anys en gestió dels recursos d'una organització.
  - Bons coneixements d'anglés i francés, atés que aquestes són les llengües de treball del Tribunal. Com a mínim, un nivell C1 en comprensió i expressió oral i escrita en una d'aquestes llengües.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  El secretari general és l'agent amb més rang del Tribunal i és nomenat per aquest per un període renovable de sis anys amb la comesa de dirigir la gestió del personal i l'administració en els àmbits de recursos humans, finances i serveis generals; informació, entorn de treball i innovació, i traducció, serveis lingüístics i publicacions. El secretari general és responsable així mateix de la Secretaria del Tribunal. La Secretaria General consta de tres direccions.

  El contracte oferit es prolongarà durant un període inicial de sis anys, subjecte al límit d'edat legal de jubilació de 66 anys.
  Per raons d'independència, la candidata o el candidat que es trie haurà d'estar lliure de tots els càrrecs que haja ocupat abans de la data en què comence a ocupar el lloc.


 • Documentació / Informació


  Les candidatures han d'estar redactades en anglés o francés, i s'han de presentar únicament a través del formulari en línia que figura al final de l'anunci de vacant (EN o FR) disponible en el lloc web del Tribunal, en la pàgina «Oportunidades de empleo» (en la secció «Open positions»):

  https://www.eca.europa.eu/es/Pages/JobOpportunities.aspx page-search---index---lang---es_US

  Les candidatures han d'anar acompanyades dels documents següents (tots en anglés o francés):
  - una carta de motivació (de tres pàgines com a màxim);
  - un currículum actualitzat en format currículum Europass (de cinc pàgines com a màxim), en el qual s'especifiquen les dates exactes (vegeu:http://europass.cedefop.europa.eu).

  Les candidatures que no respecten aquestes instruccions seran rebutjades.

  POLÍTICA DE CONTRACTACIÓ


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://epso.europa.eu/home_es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar