Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Director/a (CONS/AD/165/20)


 • Descripció

  Director/a (CONS/AD/165/20)


 • Organisme

  Consell Europeu
  Rue de la Loi 175,
  B-1048 Brussel·les


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  PROCESSOS ESPECIALS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits, prova tècnica, entrevista


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  - Tindre almenys quinze anys d'experiència professional prestant assessorament jurídic, almenys tres anys dels quals han de ser exercint efectivament responsabilitats de gestió i d'organització. Tres anys ocupant un lloc amb responsabilitats significatives en termes de coordinació jurídica equivaldrien a l'experiència de gestió requerida;

  - Atés que l'anglés i el francés són les llengües més utilitzades per a comunicar-se en l'SGC i amb altres institucions, s'exigeix un excel·lent coneixement d'una de les dues llengües i un bon coneixement de l'altra. Es valorarà el coneixement d'altres llengües oficials de la UE.


 • Requisits generals

  - Ser nacional d'un dels estats membres de la Unió Europea;
  - Estar en plena possessió dels seus drets civils;
  - Trobar-se en situació regular respecte de la legislació aplicable en matèria de servei militar.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  El Servei Jurídic està compost per sis direccions temàtiques que abasten tots els àmbits d'activitat de la Unió i una direcció encarregada de la qualitat de la legislació. La Direcció 4 és responsable dels expedients relatius a l'àmbit dels assumptes institucionals, l'Estatut dels funcionaris i la solució de litigis.

  Servei: JUR.4 Assumptes Institucionals, Estatut i Litigis.
  Lloc de treball: Brussel·les, edifici Justus Lipsius.


 • Documentació / Informació

  Sol·licitud en l'annex V de la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  Només s'acceptaran les candidatures presentades per correu electrònic; aquestes s'han d'enviar a: applications.management@consilium.europa.eu, a tot tardar en la data límit. No es tindran en compte les candidatures que es presenten fora de termini.

  Per a qualsevol correspondència relativa al procediment de selecció, cal utilitzar l'adreça de correu electrònic abans indicada (en l'assumpte del missatge, ha de figurar el títol següent: CONS/AD/165/20 JUR.4).


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://epso.europa.eu/job-opportunities_es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar