Detall

Cos de farmacèutics (codi 1209). Sistema general d'accés lliure


 • Descripció

  Cos de farmacèutics (codi 1209). Sistema general d'accés lliure


 • Organisme

  Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social
  Pg. del Prado, 18-20, planta baixa, cantonada amb Lope de Vega
  28014 - Madrid
  Tel:901 400 100


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 20 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado núm. 169, de 17/06/2020.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol de llicenciatura o grau en Farmàcia, segons el que preveu el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.


 • Places

  Nombre de places

  57

  Descripció de les places

  Del total de les places convocades, se'n reservaran 3 per als que tinguen la condició legal de persones amb discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. L'opció a aquestes places reservades s'ha de formular en la sol·licitud de participació de la convocatòria.


 • Documentació / Informació


  Han d'omplir electrònicament la sol·licitud d'admissió a proves selectives en el model oficial 790, al qual s'accedeix a través del Punt d'Accés General en l'URL:http://administracion.gob.es/PAG/ips.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ingesa.mscbs.gob.es/profesionales/recursos/humanos/home.htm


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar