Detall

Ajudants de residència/serveis - Castelló


 • Descripció

  Ajudants de residència/serveis - Castelló


 • Organisme

  Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  PL. DE NULES, 2 46003 València
  Tel:012
  Fax:961247401


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista mensual desembre

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació específica

  No s'exigeix cap titulació.


 • Places

  Descripció de les places

  Substitucions temporals en els llocs de treball de l'agrupació professional funcionarial APF-05-01, ajudant residència/serveis, amb destinació a la província de Castelló, que tinguen per objecte la substitució del personal per incapacitat temporal, permís per maternitat, paternitat, adopció o acolliment de menors, permís per matrimoni, permís per lactància, reduccions de jornada, llicències sense retribució, plans de vacances, permís sindical, permís per campanya electoral, acumulació de tasques i execució de programes de caràcter temporal, en llocs d'atenció directa de l'àmbit de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de Castelló.

  Les funcions que s'exerciran són les inherents al lloc, entre altres:

  Fer activitats de suport, com la manipulació bàsica, i altres de col·laboració i execució relacionades amb la neteja, l'atenció del servei de menjador, les tasques de la cuina, la condícia de les habitacions i el llavat, planxat i repàs de roba.

  Les substitucions s'han de fer en centres de menors, residències per a persones majors dependents, menjadors socials, centres especials d'atenció al major (CEAM) i centres de valoració i orientació de discapacitats.


 • Documentació / Informació

  Les persones aspirants han de presentar la sol·licitud d'inscripció, el full d'autobaremació i la documentació acreditativa del compliment dels requisits, segons s'indica en l'apartat quart de la Resolució de 28 d'octubre de 2020, de la Sotssecretaria de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca la constitució de la borsa d'ocupació específica per a substitucions temporals, en llocs de treball de l'agrupació professional funcionarial APF-05-01, ajudant residència/serveis, a la província de Castelló.


 • Lloc de presentació

  Si es disposa de signatura electrònica, s'ha de presentar tota la documentació telemàticament, sense necessitat d'acudir a cap registre presencial.

  El personal aspirant que no dispose de signatura electrònica ha de presentar la documentació en el registre d'entrada de la seu de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de Castelló, avinguda Germans Bou, 81, Castelló de la Plana -12003, o en qualsevol de les oficines públiques de les que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IGU_BOLSAS&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=75352


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IGU_BOLSAS_CF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=75352 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar