Detall

Ajudant residència/serveis a la província de València


 • Descripció

  Ajudant residència/serveis a la província de València


 • Organisme

  Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  PL. DE NULES, 2 46003 València
  Tel:012
  Fax:961247401


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Constitució borsa ocupació temporal

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació específica

  No s'exigeix cap titulació.


 • Places

  Descripció de les places

  Substitucions temporals en els llocs de treball de l'agrupació professional funcionarial APF-05-01, ajudant residència/serveis, amb destinació a la província de València, que tinguen per objecte la substitució del personal per incapacitat temporal, permís per maternitat, paternitat, adopció o acolliment de menors, permís per matrimoni, permís per lactància, reduccions de jornada, llicències sense retribució, plans de vacances, permís sindical, permís per campanya electoral, acumulació de tasques i execució de programes de caràcter temporal, en llocs d'atenció directa de l'àmbit de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de València.

  Les funcions que s'exerciran són les inherents al lloc, entre altres:

  Fer activitats de suport, com la manipulació bàsica, i altres de col·laboració i execució relacionades amb la neteja, l'atenció del servei de menjador, les tasques de la cuina, la condícia de les habitacions i el llavat, planxat i repàs de roba.

  Les substitucions s'han de fer en centres de menors, residències per a persones majors dependents, menjadors socials, centres especials d'atenció al major (CEAM) i centres de valoració i orientació de discapacitats.


 • Documentació / Informació

  Les persones aspirants han de presentar la sol·licitud d'inscripció, el full d'autobaremació i la documentació acreditativa del compliment dels requisits, segons s'indica en l'apartat quart de la Resolució de 28 d'octubre de 2020, de la Sotssecretaria de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca la constitució de la borsa d'ocupació específica per a substitucions temporals, en llocs de treball de l'agrupació professional funcionarial APF-05-01, ajudant residència/serveis, a la província de València.


 • Lloc de presentació

  Les persones aspirants han de presentar la sol·licitud d'inscripció, el full d'autobaremació i la documentació acreditativa del compliment dels requisits, segons s'indica en l'apartat quart de la Resolució de 28 d'octubre de 2020, de la Sotssecretaria de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca la constitució de la borsa d'ocupació específica per a substitucions temporals, en llocs de treball de l'agrupació professional funcionarial APF-05-01, ajudant residència/serveis, a la província de València.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IGU_BOLSAS&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=75358


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IGU_BOLSAS_CF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=75358 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar