Detall

Cos de tècnics especialistes, opció delineació (estabilització de l'ocupació temporal).


 • Descripció

  Cos de tècnics especialistes, opció delineació (estabilització de l'ocupació temporal).


 • Organisme

  Govern de la Regió de Múrcia: Conselleria de Presidència i Hisenda
  Carrer Acisclo Díaz, s/n, Palacio San Esteban
  30071 Múrcia
  Tel:968 36 26 15


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/BONIFICACIONS
  Estan exemptes del pagament de la taxa les persones que complisquen qualsevol de les següents condicions en el moment de la meritació de la taxa:
  a) Tindre un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
  b) Pertànyer a famílies nombroses classificades en la categoria especial conforme a la normativa vigent.
  c) Tindre la condició de víctima del terrorisme legalment reconeguda.
  d) Ser o haver sigut víctima de violència de gènere.

  S'aplicarà una bonificació/reducció de la taxa a les persones que complisquen qualsevol de les següents condicions en el moment de la meritació de la taxa:
  a) Pertànyer a famílies nombroses classificades en la categoria general segons la normativa vigent.
  b) Estar en situació de desocupació segons la normativa vigent.
  c) Ser titular del Carnet Jove.

  - Import taxa atur / família nombrosa general: 12,65 euros.
  - Import taxa Carnet Jove: 20,25 euros.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 3 places.
  - Torn de persones amb discapacitat: 1 plaça.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://empleopublico.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62006&IDTIPO=100&RASTRO=c%24m61986%2C61991&BUSCAR_POR=CUERPO_OFERTA&CUERPOS_OFERTABLES=0&ESTADOS_OPOSICIONES=IN&Buscar=Buscar


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar