Odontòleg/òloga (OPO 2017-18)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions
Codi SIA: 3022744
|
Codi GVA: 76531
Descarregar informació
Temini tancat
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica
Títol de llicenciat/ada o graduat/ada en Odontologia, o el títol de llicenciat/ada o doctor/a en Medicina i títol de metge/essa especialista expedit pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, en l'especialitat d'Estomatologia.
Places
Núm. de places totals 29

Descripció de places

Torn d'accés lliure: 29 (diversitat funcional: 2)
Requisits
1. Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes...
Saber més

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions

Fase

Concurs

Termini
Temini tancat
Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d’aquest acord, per a realitzar les al· legacions que consideren pertinents relatives a la puntuació de la fase de concurs.
Informació complementària
ACORD d’1 de febrer de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants d’odontòleg o odontòloga, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació aconseguida.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 16-02-2024

Temini tancat

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data de publicació: 11-04-2023

Temini tancat

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva

Data de publicació: 01-02-2023

Temini tancat

Plantilla provisional de respostes de l'exercici

Data de publicació: 28-09-2022

Temini tancat

Plantilla provisional de respostes de l'exercici

Data de publicació: 27-09-2022

Temini tancat

Qüestionari de l'exercici

Data de publicació: 27-09-2022

Distribució d'aules

Data de publicació: 19-09-2022

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen. Termini de recurs

Data de publicació: 29-06-2022

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 04-03-2022

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 15-02-2022

Temini tancat

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 22-02-2021

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Llista provisional. Termini d'al·legacions