Detall

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un auxiliar administratiu/iva en gestió d'assajos clínics (28/2021)


 • Descripció

  Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un auxiliar administratiu/iva en gestió d'assajos clínics (28/2021)


 • Organisme

  FUNDACIÓ D'INVESTIGACIÓ DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA, FUNDACIÓ INCLIVA.
  AV. MENÉNDEZ Y PELAYO, S/N
  Tel:961973517
  Fax:961973540


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. El termini de presentació de candidatures comença el 01/04/2021 i finalitza el 15/04/2021.


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Titulació específica

  Cicle formatiu de grau superior en Administració i Finances segons els plans d'estudi vigents.


 • Requisits generals

  Tindre nacionalitat espanyola, tindre la nacionalitat d'un país membre o acreditar almenys un permís de treball.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les candidatures han d'enviar:
  · Formulari de sol·licitud d'ocupació.
  · Carta de presentació.
  · Currículum.
  Manifestació escrita i signada dels requisits de la convocatòria que compleix la candidatura.
  · Fotocòpia del DNI, NIE o permís de treball.
  · Altra informació rellevant (referències, títols, etc.).

  PROTECCIÓ DE DADES
  Les dades de caràcter personal, dels participants en aquesta convocatòria, es tractaran d'acord amb les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. Podeu obtindre més informació sobre aquest tractament en www.incliva.es/proteccion-datos-personales.


 • Lloc de presentació

  Les candidatures s'han d'enviar a l'adreça de correu electrònic empleo@incliva.es


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.incliva.es/rrhh/ofertas-de-empleo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar