Auxiliar administratiu/iva funció administrativa (OPO 2017-2018-Est. 2019)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Informació d'interés
Codi SIA: 3022805
|
Codi GVA: 77413
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
C2
Titulació
Títol de graduat/a en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalents
Titulació específica
Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, Graduat Escolar, Formació Professional de primer grau o el seu equivalent per a l'acompliment de la categoria.
Enllaç a organisme
Places
Núm. de places totals 863

Descripció de places

Torn d'accés lliure: 770 (diversitat funcional: 54). Promoció interna: 93.
Requisits
1. Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes...
Saber més

Etapa actual: Informació d'interés

Fase

Concurs

Publicació
Informació complementària
INFORMACIÓ d’interés del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants d'auxiliar administratiu o administrativa de la funció administrativa, d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, sobre la puntuació provisional obtinguda en el concurs-oposició.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Informació d'interés

Data de publicació: 14-03-2024

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 14-03-2024

Temini tancat

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data de publicació: 25-05-2023

Temini tancat

Correcció d'errors. Llista d'aprovats

Data de publicació: 21-04-2023

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva

Data de publicació: 28-03-2023

Temini tancat

Acord del tribunal convocatòria fase d'oposició

Data de publicació: 20-01-2023

Acord del tribunal convocatòria fase d'oposició

Data de publicació: 04-01-2023

Plantilla provisional de respostes de l'exercici

Data de publicació: 20-12-2022

Temini tancat

Qüestionari de l'exercici

Data de publicació: 20-12-2022

Distribució d'aules

Data de publicació: 05-12-2022

Distribució d'aules

Data de publicació: 05-12-2022

Distribució d'aules

Data de publicació: 05-12-2022

Modificació llistat definitiu d'admesos/exclosos

Data de publicació: 28-11-2022

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 28-09-2022

Modificació composició del tribunal

Data de publicació: 16-05-2022

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 13-04-2022

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 24-03-2022

Temini tancat

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 22-04-2021

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Informació d'interés