Administratiu/iva de la funció administrativa (OPE 2017-18)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Informació d'interés
Codi SIA: 3022837
|
Codi GVA: 78071
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
C1
Titulació
Títol de batxiller o tècnic/a de formació professional o equivalents
Titulació específica
Títol de batxiller, tècnic de Formació Professional o el seu equivalent per a l'acompliment de la categoria, accés a la universitat per a majors de 25 anys si s'acredita estar en possessió del títol de graduat en ESO o equivalent a efectes professionals,...
Saber més
Places
Núm. de places totals 105

Distribució de places

  • Torn lliure 84
  • Diversitat funcional 6
  • Promoció interna 15

Descripció de places

Torn d'accés lliure: 90 places (Diversitat funcional: 6 places). Promoció interna: 15 places.
Requisits
1. Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes...
Saber més
Taxes
Import tasa màxima: 25

Forma de pagament:

El pago de la tasa se realizará por vía telemática dentro del trámite de inscripción (www.san.gva.es). Con carácter general, el importe de la tasa será minorado en un 10% al utilizarse en este proceso exclusivamente medios telemáticos.

Excempció / Reducció de tases:

* Estará exento del pago de la tasa, conforme establece la vigente Ley de Tasas de la Generalitat Valenciana: - El personal que acredite su condición de persona con diversidad funcional con un grado igual o superior al 33%. - El personal que acredite ostentar el título de miembro de familia...
Saber més

Etapa actual: Informació d'interés

Fase

Concurs

Publicació
Informació complementària
INFORMACIÓ d’interés del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants d’administratiu o administrativa de la funció administrativa, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, sobre la puntuació provisional obtinguda en el concurs-oposició.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Informació d'interés

Data publicació: 28-03-2024

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data publicació: 28-03-2024

Temini tancat

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data publicació: 17-07-2023

Temini tancat

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva

Data publicació: 23-05-2023

Temini tancat

Modificació composició del tribunal

Data publicació: 13-03-2023

Plantilla provisional de respostes de l'exercici

Data publicació: 24-11-2022

Temini tancat

Qüestionari de l'exercici

Data publicació: 24-11-2022

Distribució d'aules

Data publicació: 09-11-2022

Modificació llistat definitiu d'admesos/exclosos

Data publicació: 08-11-2022

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data publicació: 02-09-2022

Modificació composició del tribunal

Data publicació: 11-05-2022

Nomenament del tribunal

Data publicació: 14-03-2022

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data publicació: 08-03-2022

Temini tancat

Bases i obertura de termini

Data publicació: 25-05-2021

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Informació d'interés