Infermer/a (OPO 2017-18-Est19)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions
Codi SIA: 3022849
|
Codi GVA: 78296
Descarregar informació
Temini tancat
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
A2
Titulació
Títol universitari de grau o bé diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica o equivalent (subgrup 2)
Titulació específica
Títol de diplomat o diplomada universitari o grau en Infermeria.
Places
Núm. de places totals 3817

Descripció de places

Torn d'accés lliure: 3372 (diversitat funcional: 236) Promoció interna: 445.
Requisits
1. Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes...
Saber més

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions

Fase

Concurs

Termini
Temini tancat
Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d’aquest acord, per a realitzar les al· legacions que consideren pertinents relatives a la puntuació de la fase de concurs.
Publicació
Informació complementària
ACORD de 28 de març de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants d’infermer o infermera d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació aconseguida.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 04-04-2024

Temini tancat

Modificació composició del tribunal

Data de publicació: 28-11-2023

Modificació composició del tribunal

Data de publicació: 07-11-2023

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data de publicació: 04-09-2023

Temini tancat

Plantilla de respostes de l'exercici

Data de publicació: 12-06-2023

Qüestionari de l'exercici

Data de publicació: 09-06-2023

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva

Data de publicació: 07-06-2023

Temini tancat

Acord del tribunal convocatòria fase d'oposició

Data de publicació: 11-01-2023

Acord del tribunal convocatòria fase d'oposició

Data de publicació: 05-01-2023

Qüestionari de l'exercici

Data de publicació: 30-11-2022

Plantilla provisional de respostes de l'exercici

Data de publicació: 30-11-2022

Temini tancat

Modificació llistat definitiu d'admesos/exclosos

Data de publicació: 23-11-2022

Distribució d'aules

Data de publicació: 16-11-2022

Modificació llistat definitiu d'admesos/exclosos

Data de publicació: 20-10-2022

Modificació llistat definitiu d'admesos/exclosos

Data de publicació: 05-10-2022

Modificació composició del tribunal

Data de publicació: 29-09-2022

Modificació composició del tribunal

Data de publicació: 06-09-2022

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 29-07-2022

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 13-05-2022

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 29-04-2022

Temini tancat

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 30-06-2021

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Llista provisional. Termini d'al·legacions