Zelador/a (OPO 2017-18)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions
Codi SIA: 3022850
|
Codi GVA: 78336
Descarregar informació
Temini tancat
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
B
Titulació
Títol de tècnic/a superior de formació professional o equivalents
Titulació específica
Certificat d'Escolaritat, graduat o graduada en ESO o equivalent o programa de qualificació professional inicial.
Enllaç a organisme
Places
Núm. de places totals 471

Descripció de places

Torn d'accés lliure: 415 (diversitat funcional: 29) Promoció interna: 56
Requisits
1. Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes...
Saber més

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions

Fase

Concurs

Termini
Temini tancat
Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d’aquest acord, per a realitzar les al· legacions que consideren pertinents relatives a la puntuació de la fase de concurs.
Informació complementària
ACORD de 25 d’abril de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de zelador o zeladora d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació aconseguida.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 03-05-2024

Temini tancat

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data de publicació: 28-06-2023

Temini tancat

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva

Data de publicació: 09-05-2023

Temini tancat

Acord de l'òrgan tècnic de selecció convocatòria d'exercici

Data de publicació: 09-03-2023

Qüestionari de l'exercici

Data de publicació: 31-01-2023

Plantilla provisional de respostes de l'exercici

Data de publicació: 31-01-2023

Temini tancat

Correcció d'errors. Llista definitiva d'admesos/exclosos

Data de publicació: 25-01-2023

Modificació llistat definitiu d'admesos/exclosos

Data de publicació: 23-01-2023

Distribució d'aules

Data de publicació: 12-01-2023

Distribució d'aules

Data de publicació: 12-01-2023

Distribució d'aules

Data de publicació: 12-01-2023

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 30-11-2022

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 14-06-2022

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 16-05-2022

Temini tancat

Ampliació de termini

Data de publicació: 04-11-2021

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 30-06-2021

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Llista provisional. Termini d'al·legacions