Detall

Tècnic/a superior de Consum


 • Descripció

  Tècnic/a superior de Consum


 • Organisme

  Xirivella
  Plaza Concordia, 6
  Tel:963135050
  Fax:963703179


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Correcció d'errors (titulació)

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  Nou nivell B - Tècnic/a superior


 • Titulació

  Tècnic/a superior


 • Requisits especifics

  - Estar en possessió del títol d'FP de tècnic especialista d'Assessoria de Consum, tècnic especialista d'Informació i
  Atenció al Públic, branca administrativa i comercial, i tècnic superior de Serveis al Consumidor.
  Així mateix es podrà optar des del títol de grau, diplomatura, la superació de 3 cursos de llicenciatura, o llicenciatura de les titulacions que estableix l'art. 76 del TREBEP, sempre que puga acreditar documentalment que han superat 400 hores de formació en matèria de consum (protecció del consumidor, publicitat de xarxes i drets dels consumidors, òrgans arbitrals de consum, normativa en matèria de consum, avaluació de riscos en productes de consum, gestió de reclamacions, contractes amb consumidors: transparència i clàusules abusives, assessoria en matèria de consum, arbitratge, etc.) en cursos de formació impartits o homologats per la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum de la Generalitat Valenciana, o per la Direcció General de Consum, el Ministeri de Consum, o conselleries, o els organitzats per l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP), o per escoles de formació de funcionaris, universitats o qualsevol altre curs homologat per l'IVAP. (...)

  - Perfil lingüístic: títol oficial que acredite el coneixement de la llengua valenciana en el seu nivell B1-2.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.xirivella.es/lajuntament/recursos-humans-i-ofertes-de-treball/processos-de-seleccio/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar