2021-B. Borsa d'ocupació temporal, APF-01-01, subaltern. Zona 13 - la Costera, la Vall d'Albaida

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Etapa actual: Resolució llistat definitiu (baremació de mèrits)
Codi SIA: 3023246
|
Codi GVA: 81303
Descarregar informació
Temini tancat
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Borsa de treball
Prova
Concurs de mèrits
Grup
APF
Titulació
Agrupacions professionals funcionarials (APF) sense requisit de titulació (antic grup E)
Titulació específica
No s'exigeix estar en possessió de cap titulació de les que preveu el sistema educatiu tal com assenyala l'art. 25.1 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
Requisits
Per a formar part de les borses, serà necessari complir els requisits següents: - Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el...
Saber més

Etapa actual: Resolució llistat definitiu (baremació de mèrits)

Fase

Valoració de mèrits

Termini
Temini tancat
El termini per a interposar un recurs potestatiu de reposició és d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació de la resolució en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Des del dia 23 de març fins al 22 d'abril, els dos inclosos.
Publicació
Documents
Llistes definitives d'admesos a la borsa d'ocupació temporal de subaltern, zona 13 - la Costera, la Vall d'Albaida.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Resolució llistat definitiu (baremació de mèrits)

Data de publicació: 22-03-2022

Temini tancat

Llista provisional - Al·legacions

Data de publicació: 21-02-2022

Temini tancat

Presentació de sol·licituds. Baremació

Data de publicació: 19-05-2021

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Resolució llistat definitiu (baremació de mèrits)