2021-B. Borsa d'Ocupació Temporal, APF-01-01 Subaltern. Zona 3 - L'Alt Millars, L'Alcalatén

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Etapa actual: Resolució llistat definitiu (baremació de mèrits)
Codi SIA: 3023333
|
Codi GVA: 81625
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 21-04-2022

hasta 20-05-2022

  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Borsa de treball
Prova
Concurs de mèrits
Grup
APF
Titulació
Agrupacions professionals funcionarials (APF) sense requisit de titulació (antic grup E)
Titulació específica
No s'exigeix estar en possessió de cap titulació de les que preveu el sistema educatiu tal com assenyala l'art. 25.1 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
Requisits
Per a formar part de les borses, serà necessari complir els requisits següents: - Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el...
Saber més

Etapa actual: Resolució llistat definitiu (baremació de mèrits)

Fase

Valoració de mèrits

Termini
Des de 21-04-2022 a 20-05-2022
El termini per a interposar recurs potestatiu de reposició és d'un mes comptat des de l'endemà a la publicació de la resolució en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Des del dia 21 d'abril fins al 20 de maig, tots dos inclosos.
Publicació
Documents
Llistats definitius d'admesos a la Borsa d'Ocupació Temporal de Subaltern. Zona 3 - L'Alt Millars, L'Alcalatén

Llistat d'etapes

Etapa actual: Resolució llistat definitiu (baremació de mèrits)

Data publicació: 20-04-2022

Temini tancat

Llista provisional - Al·legacions

Data publicació: 21-03-2022

Temini tancat

Presentació de sol·licituds. Baremació

Data publicació: 19-05-2021

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Resolució llistat definitiu (baremació de mèrits)