Detall

Tècnic/a d'administració general


 • Descripció

  Tècnic/a d'administració general


 • Organisme

  Aldaia
  Plaza Constitución, 10
  Tel:961501500
  Fax:961510693


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  - Estar en possessió del títol universitari de grau en Dret, Ciències Polítiques o Administració i Gestió Pública, o equivalents (entenent-se per equivalents les mateixes titulacions amb diferent denominació per pertànyer a plans d'estudi diferents), o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  - Estar en possessió del màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals (en, almenys, una de les tres especialitats preventives següents: seguretat en el treball, higiene industrial, i ergonomia i psicosociologia aplicada) o del títol oficial de tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals, o equivalents (entenent-se per equivalents les mateixes titulacions amb diferent denominació per pertànyer a plans d'estudi diferents), o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Plaça adscrita al Servei d'Organització, Personal i Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament d'Aldaia, inclosa en l'oferta d'ocupació pública corresponent a l'any 2021


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.aldaia.es/va/rrhh


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar