Procediment selectiu extraordinari d'estabilització per a l'ingrés mitjançant un concurs de mèrits al cos de mestres i als cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny, i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Etapa actual: Presentació de documentació i convocatòria d'adjudicació Etapa actual: Llista definitiva d'aprovats després d'execució de recurs. Nou termini de recurs
Codi SIA: 3024069
|
Codi GVA: 84712
Descarregar informació
Temini tancat
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Procés d'estabilització
Prova
Concurs de mèrits
Grup
Diversos grups
Titulació
Diverses titulacions
Titulació específica
Podeu consultar les titulacions per a cada cos en les següents bases de la convocatòria:

- base 2.2.1: cos de professors d'Ensenyament Secundari i cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.
- base 2.2.2: cos de catedràtics de Música i Arts...
Saber més
Places
Núm. de places totals 7555

Descripció de places

Es detalla el nombre de places per cos. El desglossament de places per especialitats es pot consultar en la base 1.2 de la convocatòria. A) COS DE MESTRES (codi 597): 2.667 places. B) COS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI (codi 590): 3.942 places. C) COS DE PROFESSORS ESPECIALISTES EN...
Saber més
Requisits
Les persones aspirants han de reunir els requisits següents: a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun estat al qual siga aplicable el Reglament (UE) 492/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2011,...
Saber més

Etapa actual: Llista definitiva d'aprovats després d'execució de recurs. Nou termini de recurs

Fase

Concurs

Termini
Temini tancat
Contra les llistes de persones aspirants seleccionades després de recurs, es podrà interposar recurs d'alçada davant la Direcció General de Personal Docent, per via telemàtica, en el termini d'1 mes, des del 2 d'agost de 2023 a l'1 de setembre de 2023.
Publicació
Informació complementària
Poden consultar-se les llistes de persones seleccionades després de recurs en la pàgina web de la conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Apartat "Llistes de persones seleccionades" del cos convocat: ...
Saber més

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva d'aprovats després d'execució de recurs. Nou termini de recurs

Data de publicació: 01-08-2023

Temini tancat

Informació d'interés

Data de publicació: 05-07-2023

Llista de persones aspirants seleccionades. Termini de recurs

Data de publicació: 15-06-2023

Temini tancat

Llistes provisionals persones seleccionades. Termini d'acceptació i renúncia

Data de publicació: 29-05-2023

Temini tancat

Puntuació definitiva de la fase de concurs. Termini de recurs

Data de publicació: 10-05-2023

Temini tancat

Puntuació provisional del barem de mèrits. Termini de reclamacions

Data de publicació: 31-03-2023

Temini tancat

Correcció d'errors llista definitiva persones aspirants admeses i excloses

Data de publicació: 31-03-2023

Temini tancat

Correcció errors llistats provisionals

Data de publicació: 08-03-2023

Temini tancat

Nomenament comissió de valoració

Data de publicació: 15-02-2023

Nomenament de tribunal

Data de publicació: 14-02-2023

Temini tancat

Nota informativa

Data de publicació: 03-02-2023

Nota informativa

Data de publicació: 31-01-2023

Aportació de mèrits

Data de publicació: 21-12-2022

Temini tancat

Nomenament de tribunal

Data de publicació: 19-12-2022

Correcció d'errors. Bases

Data de publicació: 02-12-2022

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 18-11-2022

Temini tancat

Publicació de l'OPT

Data de publicació: 31-05-2022

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva d'aprovats després d'execució de recurs. Nou termini de recurs