Detall

Tècnic/a d'administració general


 • Descripció

  Tècnic/a d'administració general


 • Organisme

  Aldaia
  Plaza Constitución, 10
  Tel:961501500
  Fax:961510693


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Estar en possessió del títol universitari de grau en Dret, Ciències Polítiques o Administració i Gestió Pública, o equivalents (entenent-se per equivalents les mateixes titulacions amb diferent denominació per pertànyer a plans d'estudi diferents), o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Requisits especifics

  Coneixement anglés: B2.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Adscrita al Servei d'Urbanisme, Activitats i Contractació d'Urbanisme i Fons Europeus de l'Ajuntament.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://torrevieja.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: Bases

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.