Cos de mestres Ingrés i adquisició de noves especialitats (Educació Infantil; Llengua Estrangera: Anglés; Educació Física; Música; Audició i Llenguatge; Pedagogia Terapèutica i Educació Primària)

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Etapa actual: Presentació de documentació i convocatòria d'adjudicació
Codi SIA: 3035874
|
Codi GVA: 96246
Descarregar informació
Termini obert

Des de 25-07-2024

hasta 26-08-2024

  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
A2
Titulació
Títol universitari de grau o bé diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica o equivalent (subgrup 2)
Titulació específica
Títol de mestre o mestra, diplomatura de professor o professora d’Educació General Bàsica, mestre o mestra d’Ensenyament Primari o títol de Grau corresponent.
Places
Núm. de places totals 1865

Distribució de places

  • Torn lliure 1679
  • Diversitat funcional 186

Descripció de places

Especialitats i nombre de places convocades: EDUCACIÓ INFANTIL (codi 120): 548 places - Ingrés Lliure: 493 - Diversitat Funcional: 55 LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÉS (codi 121): 177 places - Ingrés Lliure: 160 - Diversitat Funcional: 17 EDUCACIÓ FÍSICA (codi 123): 12 places - Ingrés Lliure: 11 -...
Saber més
Requisits
a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea o nacional d’algun estat al qual siga aplicable el Reglament (UE) 492/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril de 2011, relatiu a la lliure circulació dels treballadors dins de la Unió, i...
Saber més
Taxes
Import tasa màxima: 32

Forma de pagament:

L’ingrés de l’import corresponent a cada sol·licitud es realitzarà mitjançant targeta bancària o càrrec en compte dins del termini de presentació de sol·licituds mitjançant la passarel·la de pagament. La falta del pagament o el deute fora de termini determinarà l'exclusió de l'aspirant. De...
Saber més

Excempció / Reducció de tases:

REDUCCIÓ: - Famílies nombroses i monoparentals de categoria general.; - Persones amb grau de diversitat funcional igual al 33 % o superior. EXEMPCIÓ: - Famílies nombroses i monoparentals de categoria especial. - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona. Les persones aspirants que estiguen...
Saber més

Etapa actual: Presentació de documentació i convocatòria d'adjudicació

Fase

Adjudicació i nomenament

Termini
Des de 25-07-2024 a 26-08-2024
El termini de presentació de documents serà d'un  mes, del 25 de juliol de 2024 al 26 d'agost de 2024.
Publicació
Forma de presentació
Telemàtica
Informació complementària
D'acord amb la base 10 de la convocatòria, les persones aspirants seleccionades hauran d'emplenar per via telemàtica el tràmit justificatiu dels requisits de participació per al seu nomenament i alta en nòmina. En el cas que el tràmit indique que s'ha d'adjuntar documentació escanejada, podrà...
Saber més

Llistat d'etapes

Etapa actual: Presentació de documentació i convocatòria d'adjudicació

Data publicació: 25-07-2024

Termini obert

Llista de persones aspirants seleccionades. Termini de recurs

Data publicació: 24-07-2024

Termini obert

Puntuació definitiva de la fase de concurs. Termini de recurs

Data publicació: 23-07-2024

Termini obert

Llista definitiva d'aprovats (fase d'oposició)

Data publicació: 16-07-2024

Termini obert

Resolució i llista d'assignació provisional de nombre de places per a cada tribunal

Data publicació: 08-07-2024

Nomenament de tribunal

Data publicació: 08-07-2024

Nota informativa

Data publicació: 03-07-2024

Lliurament de material 2a prova

Data publicació: 26-06-2024

Temini tancat

Entrega documentació acreditativa de mèrits

Data publicació: 14-06-2024

Temini tancat

Nota informativa

Data publicació: 12-06-2024

Nota informativa

Data publicació: 11-06-2024

Correcció d'errors llista definitiva persones aspirants admeses i excloses

Data publicació: 07-06-2024

Nomenament de tribunal

Data publicació: 03-06-2024

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses. Termini de recurs

Data publicació: 31-05-2024

Temini tancat

Resultat prova valencià

Data publicació: 27-05-2024

Nota informativa

Data publicació: 13-05-2024

Nomenament del tribunal. Abstenció i recusació

Data publicació: 10-05-2024

Termini obert

Nota informativa

Data publicació: 10-05-2024

Nota informativa

Data publicació: 07-05-2024

Convocatòria realització prova de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana

Data publicació: 03-05-2024

Nota informativa

Data publicació: 03-05-2024

Llistat provisional admesos/exclosos.Termini d'esmena

Data publicació: 22-04-2024

Temini tancat

Nomenament de la comissió de selecció

Data publicació: 25-03-2024

Modificació de les bases i obertura de termini

Data publicació: 14-03-2024

Temini tancat

Nomenament de la comissió de selecció

Data publicació: 19-02-2024

Termini obert

Tribunals. Participació voluntària

Data publicació: 31-01-2024

Temini tancat

Correcció d'errors. Bases

Data publicació: 26-01-2024

Bases i obertura de termini

Data publicació: 21-12-2023

Temini tancat

Publicació de l'OPT

Data publicació: 11-07-2023

Tornar al llistat d'etapes

Presentació de documentació i convocatòria d'adjudicació