676-L. Llista de persones aprovades del primer exercici de les proves selectives d'accés al Cos Serveis auxiliars socio-sanitaris i educatius de l'administració de la Generalitat, escala monitors terapèutics C2-05-03, sector administració especial, convocatória 11/19, per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació del cos/escala C2-05-03. (Correspondència Llei 4/21, de 16 d'abril APT-C2-03-01-03)

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Etapa actual: Llistat aprovats 1r exercici
Codi SIA: 3047170
|
Codi GVA: 96996
Descarregar informació
Temini tancat
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Borsa de treball
Prova
Oposició (accés RESTRINGIT)
Grup
C2
Titulació
Títol de graduat/a en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalents

Etapa actual: Llistat aprovats 1r exercici

Fase

Borsa en funcionament

Termini
Temini tancat
Termini per a afegir àmbit de província, cinc dies naturals a partir del dia a la publicació: 24/01/24
Publicació
Web de 24-01-2024
Forma de presentació
Tota aquella persona que desitge estar inclosa en una altra/s província/s diferent de la de la seua residència, podrà sol·licitar-ho en el termini de cinc dies naturals a partir de la publicació de la present resolució accedint a l'aplicació GVABORSES a través del següent enllaç: https://gvborses.gva.es/gvborses indicant la/s província/s per les quals opta. Per a això, seleccionarà “peticions” i en l'opció “tipus de peticions” seleccionarà “dades identificatives”.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llistat aprovats 1r exercici

Data de publicació: 24-01-2024

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Llistat aprovats 1r exercici