Facultatiu/a especialista Al·lergología (CT2023)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions
Codi SIA: 3056789
|
Codi GVA: 98636
Descarregar informació
Termini obert

Des de 18-07-2024

hasta 31-07-2024

  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Concurs de trasllats
Prova
Concurs de mèrits (accés RESTRINGIT)
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Enllaç a organisme
Places
Núm. de places totals 3

Descripció de places

Es convoquen per a la provisió, per concurs de trasllats, les places bàsiques vacants de personal estatutari sanitari d'aquesta categoría professional del subgrup de titulació A1 d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat que s’especifiquen en l’annex I de la resolució. Les...
Saber més
Requisits
2. Participants A) Participació obligatòria El personal estatutari fix que haja obtingut el reingrés amb caràcter provisional a una plaça dependent de la Conselleria de Sanitat d’alguna de les categories i, si és el cas, especialitats objecte d’esta convocatòria està obligat a participar en este...
Saber més

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions

Fase

Concurs

Termini
Des de 18-07-2024 a 31-07-2024
Les persones participants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'este acord, per a formular les reclamacions que consideren pertinents contra la puntuació provisional.
Publicació
Forma de presentació
Telemàtica
Informació complementària
ACORD de 16 de juliol de 2024, de la comissió de valoració que ha de jutjar el concurs de trasllats per a la provisió de places bàsiques vacants de facultatiu o facultativa especialista en alergologia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica el...
Saber més

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data publicació: 17-07-2024

Termini obert

Nomenament comissió de valoració

Data publicació: 21-06-2024

Temini tancat

Bases i obertura de termini

Data publicació: 24-04-2024

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Llista provisional. Termini d'al·legacions