Conductor/a (CT2023)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions
Codi SIA: 3110946
|
Codi GVA: 99196
Descarregar informació
Termini obert

Des de 23-07-2024

hasta 05-08-2024

  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Concurs de trasllats
Prova
Concurs de mèrits (accés RESTRINGIT)
Grup
C2
Titulació
Títol de graduat/a en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalents
Enllaç a organisme
Places
Núm. de places totals 42

Descripció de places

Es convoquen per a la provisió, per concurs de trasllats, les places bàsiques vacants de personal estatutari de gestió i servicis d'aquesta categoría professional del subgrup de titulació C2 d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat que s’especifiquen en l’annex I de la...
Saber més
Requisits
Participants A) Participació obligatòria El personal estatutari fix que haja obtingut el reingrés amb caràcter provisional a una plaça dependent de la Conselleria de Sanitat d’alguna de les categories i, si és el cas, especialitats objecte d’esta convocatòria està obligat a participar en este...
Saber més

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions

Fase

Concurs

Termini
Des de 23-07-2024 a 05-08-2024
Les persones participants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'este acord, per a formular les reclamacions que consideren pertinents contra la puntuació provisional (DOGV núm. 9898 de 22/07/2024)
Forma de presentació
Telemàtica
Informació complementària
ACORD de 15 de juliol de 2024, de la comissió de valoració que ha de jutjar el concurs de trasllats per a la provisió de places bàsiques vacants de conductor o conductora d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica el llistat provisional de puntuació del...
Saber més

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data publicació: 22-07-2024

Termini obert

Nomenament de la comissió de valoració

Data publicació: 11-07-2024

Termini obert

Bases i obertura de termini

Data publicació: 27-05-2024

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Llista provisional. Termini d'al·legacions