Mecànic/a (CT2023)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions
Codi SIA: 3110950
|
Codi GVA: 99200
Descarregar informació
Termini obert

Des de 23-07-2024

hasta 05-08-2024

  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Concurs de trasllats
Prova
Concurs de mèrits (accés RESTRINGIT)
Grup
C2
Titulació
Títol de graduat/a en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalents
Enllaç a organisme
Places
Núm. de places totals 25

Descripció de places

Es convoquen per a la provisió, per concurs de trasllats, les places bàsiques vacants de personal estatutari de gestió i servicis d'aquesta categoría professional del subgrup de titulació C2 d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat que s’especifiquen en l’annex I de la...
Saber més
Requisits
Participants A) Participació obligatòria El personal estatutari fix que haja obtingut el reingrés amb caràcter provisional a una plaça dependent de la Conselleria de Sanitat d’alguna de les categories i, si és el cas, especialitats objecte d’esta convocatòria està obligat a participar en este...
Saber més

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions

Fase

Concurs

Termini
Des de 23-07-2024 a 05-08-2024
Las persones participantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este acuerdo, para formular las reclamaciones que consideran pertinentes contra la puntuación provisional.
Forma de presentació
Telemàtica
Informació complementària
ACORD de 15 de juliol de 2024, de la comissió de valoració que ha de jutjar el concurs de trasllats per a la provisió de places bàsiques vacants de mecànic o mecànica d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica el llistat provisional de puntuació del...
Saber més

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data publicació: 22-07-2024

Termini obert

Nomenament de la comissió de valoració

Data publicació: 10-07-2024

Termini obert

Bases i obertura de termini

Data publicació: 27-05-2024

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Llista provisional. Termini d'al·legacions