Detall Departament

PARC NATURAL DEL TÚRIA. OFICINA

Telèfon: 962718715 - Fax: 962718716
parque_turia@gva.es
Rang: Unitat funcional
Funcions:
 • El règim de protecció que s'aplica al Parc Natural del Túria té les finalitats següents:
 • a) Protegir i conservar el patrimoni natural i el paisatge, promovent la gestió racional dels recursos naturals en el marc d'una estratègia global d'avanç cap al desenvolupament sostenible.
 • b) Protegir i conservar el patrimoni cultural associat als valors ambientals i paisatgístics, amb especial atenció als elements historicoartístics, arquitectònics, paleontològics i etnològics i, en general, a aquells trets, estructures o béns que resulten del poblament humà en els últims segles.
 • c) Corregir i minimitzar els impactes que l'activitat humana ha pogut ocasionar sobre els recursos naturals, paisatgístics i culturals.
 • d) Regular específicament els usos, aprofitaments i activitats en relació amb la conservació activa d'aquests recursos, evitant aquelles actuacions que resulten perjudicials per a la preservació i la gestió racional d'aquests.
 • e) Promoure mesures directes per a la conservació, la regeneració, la millora, la difusió i la posada en valor dels elements i conjunts d'interés natural i cultural.
 • f) Fomentar i coordinar programes d'actuació en matèria d'ús públic i privat dels recursos naturals i culturals, incloent l'estudi, l'aprofitament sostenible, la investigació, l'ensenyament i el gaudi ordenat d'aquests.
 • g) Potenciar i regular l'ús públic del medi, i és objecte d'atenció especial la recreació ordenada en la natura, el senderisme i el gaudi dels valors ambientals, paisatgístics i culturals.
 • h) Facilitar i fomentar la participació de municipis, propietaris, usuaris i col·lectius socioeconòmics en la gestió de l'espai protegit i en el disseny d'estratègies d'actuació específiques.
 • i) Promoure la coordinació i la concurrència d'iniciatives entre l'administració autonòmica, estatal, les corporacions locals i la iniciativa privada en les matèries relatives a la gestió del parc.
 • L'àmbit territorial del Parc Natural del Túria inclou part dels termes municipals de Quart de Poblet, Manises, Paterna, Riba-roja de Túria, l'Eliana, Vilamarxant, Benaguasil, Llíria i Pedralba.
Horaris:
Horari d'atenció al públic: · De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores. · Dissabtes, diumenges i festius de 08:00 a 14:00 hores. El centre romandrà tancat els dies: Dilluns 24, dimarts 25, dilluns 31 de desembre.