Detall

AVÍS: pàgina en procés d'actualització per a la seua adaptació a la nova estructura del Consell, per la qual cosa la informació pot contindre alguna incoherència. Disculpeu les molèsties.

Foto

PARC NATURAL DE CHERA-SOT DE CHERA

(CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA)Telèfon: 962332180, 962348125, móvil 606857028 Fax: 962348125

C/ LA FONT, 52, 1r (OFICINA TÉCNICA)

46350 - Chera


Correu electrònic: parque_cherasotdechera@gva.es


Web: http://parquesnaturales.gva.es

Funcions:
El règim de protecció que s'aplica al Parc Natural de Chera-Sot de Chera té les finalitats següents:
a) Protegir i conservar el patrimoni natural i el paisatge, promovent la gestió racional dels recursos naturals en el marc d'una estratègia global d'avançament cap al desenvolupament sostenible.
b) Protegir i conservar el patrimoni cultural associat als valors ambientals i paisatgístics, amb especial atenció als elements historicoartístics, arquitectònics i etnològics i, en general, a aquells trets, estructures o béns que resulten del poblament humà en els últims segles.
c) Corregir i minimitzar els impactes que l'activitat humana ha pogut ocasionar sobre els recursos naturals, paisatgístics i culturals.
d) Regular específicament els usos, aprofitaments i activitats en relació amb la conservació activa d'aquests recursos, per evitar aquelles actuacions que resulten perjudicials per a la preservació i la gestió racional d'aquests.
e) Promoure mesures directes per a la conservació, la regeneració, la millora, la difusió i la posada en valor dels elements i conjunts d'interés natural i cultural.
f) Fomentar i coordinar programes d'actuació en matèria d'ús públic i privat dels recursos naturals i culturals, incloent l'estudi, l'aprofitament sostenible, la investigació, l'ensenyament i el gaudi ordenat d'aquests.
g) Potenciar i regular l'ús públic del medi, el qual compta amb una notable tradició a Chera i Sot de Chera, i és objecte d'atenció especial la recreació ordenada en la natura, el senderisme, l'escalada i el turisme rural en les seues diverses modalitats.
h) Facilitar i fomentar la participació de municipis, propietaris, usuaris i col·lectius socioeconòmics en la gestió de l'espai protegit i en el disseny d'estratègies d'actuació específiques.
i) Promoure la coordinació i concurrència d'iniciatives entre l'administració autonòmica, les corporacions locals i la iniciativa privada en les matèries relatives a la gestió del parc.

---

 • DECRET 21/2007, de 16 de febrer, del Consell, de declaració del Parc Natural de Chera-Sot de Chera. (DOCV num. 5454, de 20.02.2007).


 • Horari:
  Atenció al públic de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a dissabte:

  - Oficina de Xera: Dimarts i dijous. *Dissabtes alterns.

  - Oficina de Sot de Xera: Dilluns, dimecres i divendres. *Dissabtes alterns.

  ---
  OFICINA DE XERA
  C/ La Font, 52 (1r pis)
  46350 - Xera ( València)
  Tel: 962332180 - 606857028

  OFICINA DE SOT DE XERA
  C/ València, 13 (1r pis)
  46168 - Sot de Xera ( València)
  Tel: 962348125 - 606857028