Detall

AVÍS: pàgina en procés d'actualització per a la seua adaptació a la nova estructura del Consell, per la qual cosa la informació pot contindre alguna incoherència. Disculpeu les molèsties.

Foto

INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ

(CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT)Telèfon: 012, (963866000 tarifa plana y para llamadas desde fuera de la Comunitat Valenciana). Fax: 961208489

C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 1

46018 - València


Correu electrònic: responde_icv@gva.es


Web: http://icv.gva.es/inicio

Funcions:
·
a) Fixació d'objectius estratègics per a la geodèsia, la fotogrametria i la cartografia valencianes, així com l'elaboració de plans geodèsics i cartogràfics a llarg termini.

b) Recollida, classificació, depuració i administració de la cartografia que hi ha en les administracions públiques de la Comunitat Valenciana i, eventualment, en altres entitats de dret privat per crear un banc de dades cartogràfiques.

c) Elaboració, reproducció i distribució de treballs cartogràfics de base, així com la publicació i la difusió d'altres treballs que es consideren convenients.

d) Coordinació i supervisió dels treballs cartogràfics de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

e) Impuls als sistemes d'informació cartogràfica i geogràfica de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

f) Formació del personal de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana adscrit a tasques cartogràfiques.

g) Investigació i desenvolupament de noves tècniques en el domini de l'enginyeria geodèsica, cartogràfica i topogràfica.

h) Relació i coordinació amb organismes de naturalesa semblant d'altres comunitats autònomes, de l'Estat o internacionals.

i) Creació, estructuració i organització de la cartoteca valenciana.

j) Emetre informes al Govern Valencià en tot allò que afecte aquesta matèria, així com elevar estudis, suggeriments o informes que estime oportuns, en l'àmbit de la seua competència.

k) Proposar el Pla Cartogràfic de la Comunitat Valenciana, així com els plans anuals i plurianuals.
--

 • LLEI 2/2020, de 2 de desembre, de la Generalitat, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencia. (DOGV num. 8970, de 7.12.2020).
 • DECRET 39/2018, de 23 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Institut Cartogràfic Valencià. (DOGV num. 8266 de 04.04.2018).


 • Horari:
  Informació administrativa i registre de documents:
  - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h.

  Els dijous, es prolongará el servici d'informació administrativa general i registre de documents, des de las 14.30 h. fins las 19.00 h. ininterrompudament, en els edificis PROP :
  · Alacant: Churruca, 29
  · Castelló: Germans Bou, 47
  · València: Gregorio Gea, 27 (PROP I),
  excepte des del 15 de maig al 15 d'octubre (ambdós inclusivament) , i en els períodes de vacacions escolars de Nadal i Pasqua.

  En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres