Detall Departament

Oficina de Suport als Expresidents de la Generalitat Valenciana

DIR3 A10017563
46001 - València
Telèfon: 963131204
Rang: Secretaria autonòmica
Funcions:
  • 1. El Consell de la Generalitat posarà a disposició dels expresidents de la Generalitat els mitjans necessaris per al sosteniment d'una oficina de suport, que comptarà amb els recursos següents:
  • a) Dos llocs de treball amb funcions d'assessorament i una plaça de conductor, que seran ocupats a proposta de l'expresident i que dependran orgànicament de la Presidència de la Generalitat. El personal que ocupe els llocs esmentats tindrà la consideració de personal eventual i, si fóra personal al servei de la Generalitat, quedarà en la situació administrativa que legalment corresponga.
  • b) Un local adequat per a la instal·lació de l'esmentada oficina, la dotació pressupostària per al seu funcionament ordinari i un
  • automòbil del parc mòbil de la Generalitat.
  • 2. El Consell de la Generalitat, a través del departament competent, adoptarà les actuacions que calguen per preservar la seguretat personal dels expresidents i els dotarà dels serveis de seguretat que es consideren necessaris.