Detall Departament

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI CULTURAL I MUSEUS

DIR3 A10018000
46019 - València
Telèfon: 963874019 - Fax: 963874034
Rang: Subdirecció General
Funcions:
  • A la Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus correspon planificar, dirigir, controlar, coordinar i supervisar l'activitat dels serveis que en depenen.
  • --
Responsable del departament: OLIMPIA FERREIRO CHICOTE