Detall

AVÍS: pàgina en procés d'actualització per a la seua adaptació a la nova estructura del Consell, per la qual cosa la informació pot contindre alguna incoherència. Disculpeu les molèsties.

Foto

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

(CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC)Telèfon: 012, (963866000 tarifa plana y para llamadas desde fuera de la Comunitat Valenciana). Fax: 961613050

C/ PALAU, 14 (PALAU DE L'ALMIRALL-VALÈNCIA)

46003 - València


Web: hisenda.gva.es/va/inicio

Funcions:
.
1. La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, com a departament responsable del Consell de la Generalitat en matèries d'hisenda, política financera, model econòmic i finançament, sector públic instrumental de la Generalitat, excepte els organismes autònoms i els consorcis sanitaris patrimoni, projectes i fons europeus, i tecnologies de la informació i la comunicació de l'Administració, exerceix les màximes competències que legalment té atribuïdes, sota la superior direcció de la persona titular de la Conselleria.

2. Territorialment, la conselleria s'organitza en serveis centrals, que estenen la seua competència a tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i direccions territorials, amb competència d'àmbit provincial.

3. Funcionalment s'estructura en tres nivells: òrgans superiors, nivell directiu i nivell administratiu.
---

 • DECRET 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el número i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions. (DOGV num. 8572 de 17.06.2019)
 • DECRET 171/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. (DOGV num 8959 de 24.11.2020)
 • DECRET 113/2020, de 4 de setembre, del Consell, de modificació del Decret 72/2005, de 8 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament del cos superior d'interventors i auditors de la Generalitat. (DOGV num 8900, de 08.09.2020).
 • DECRET 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. (DOGV num. 8590 de 12.07.2019).


 • Responsable: Honorable Sr. VICENT SOLER I MARCO


  Horari:
  Informació administrativa i registre de documents:
  - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h.

  En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres