Detall Departament

SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA - CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLES, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

DIR3 A10017590
Telèfon: 961209494 - Fax: 961209567
Rang: Direcció general
Funcions:
  • La Secretaria General Administrativa, de conformitat amb el que estableix l'article 73 de la Llei del Consell, és la unitat amb la màxima jerarquia de nivell administratiu de la Conselleria, presta suport a la Sotssecretaria i, sota la seua autoritat, atén la totalitat dels serveis generals del departament.
  • També assumeix la supervisió dels tractaments de dades de caràcter personal responsabilitat de la Conselleria.
  • ---