Detall

AVÍS: pàgina en procés d'actualització per a la seua adaptació a la nova estructura del Consell, per la qual cosa la informació pot contindre alguna incoherència. Disculpeu les molèsties.

Foto

SUBDIRECCIÓ GENERAL D'ANÀLISI, PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ ECONÒMICA

(CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL)Telèfon: 961209525 Fax: 961209565

C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 2

46018 - València


Web: cindi.gva.es/va/inicio

Funcions:
·
A la Sotsdirecció General d'Anàlisi, Planificació i Coordinació Econòmica li correspon el desenvolupament de les competències atribuïdes a la Direcció General en matèria d'estudi i avaluació de l'economia valenciana, d'orientació, planificació i seguiment de les polítiques econòmiques generals i de competitivitat sectorials i territorials, i la promoció de l'economia sostenible.

Així mateix, li correspon les competències de difusió de l'economia valenciana i de l'avaluació i coordinació de les polítiques de suport a la competitivitat socioeconòmica de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de les direccions generals de la Conselleria, i de la Conselleria amb la resta de departaments del Consell, de la coordinació interna dels serveis de la direcció general sota la seua dependència, les relatives a la supervisió de mediació d'assegurances i reassegurances privades, i les que, derivades de la normativa estatal en matèria d'assegurances, afecten la Comunitat Valenciana, així com la coordinació i supervisió de les activitats de qualificació i registre de l'indicat en la legislació per al foment de la Responsabilitat Social.

---

  • DECRET 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. (DOGV núm. 8113 de 25.08.2017).


  • Responsable: VICENTE MANUEL MONFORT MIR