Detall

AVÍS: pàgina en procés d'actualització per a la seua adaptació a la nova estructura del Consell, per la qual cosa la informació pot contindre alguna incoherència. Disculpeu les molèsties.

Foto

SERVEI D'ANÀLISI DE CONJUNTURA I PREVISIONS MACROECONÒMIQUES DE L'ECONOMIA VALENCIANA

(CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL)Telèfon: 961209531 Fax: 961209565

C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 2

46018 - València

Funcions:
·
a) Realitzar els informes d'anàlisi econòmica d'oferta programada encaminats a un millor coneixement de la conjuntura econòmica valenciana i les seues perspectives.

b) Realitzar informes d'anàlisi i predicció econòmica a demanda específica d'altres àrees de la Generalitat, encaminats a un millor coneixement de la conjuntura econòmica valenciana i les seues perspectives.

c) Dur a terme la difusió dels informes econòmics, a través dels canals disponibles, per als òrgans superiors de la Conselleria i la resta d'àrees interessades de l'Administració de la Generalitat, així com per a totes les persones usuàries externes interessades.

d) Estudiar i analitzar la incidència de la regulació en la política econòmica, fomentant-ne la millora, creant entorns de regulació favorables al creixement econòmic i a la competitivitat, tant sectorial com territorial, en un marc de política econòmica sostenible.

e) Realitzar la gestió i explotació macroeconomètrica prospectiva de la informació econòmica disponible, a fi d'obtindre estimacions i previsions de les principals macromagnituds de l'economia valenciana en el seu conjunt.

f) Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.

---

  • ORDRE 1/2021, de 6 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, por la qual es desplega el Decret 175/2020, del Consell, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. (DOGV núm. 9055 de 07.04.2021)


  • Responsable: JUAN USACH DOMINGO