Detall Departament

CONSELL TÈCNIC D'HERÀLDICA I VEXIL.LOGIA

DIR3 A10025282
46003 - València
Telèfon: 963868081 - Fax: 963868102
Rang: Direcció general
Funcions:
  • El Consell Tècnic d'Heràldica i Vexilología de la Generalitat Valenciana és l'òrgan consultiu, dependent de la Conselleria competent en matèria d'administració local, especialitzat en heràldica vexilología i distincions, a què correspon emetre dictamen en els procediments d'adopció rehabilitació o modificació d'escuts, banderes, tractaments i honors de les entitats locals.
  • Així mateix, li corresponen les funcions següents:
  • a) Assessorar, en matèria de la seua competència, als òrgans dependents de la Generalitat Valenciana i a les entitats locals de la Comunitat Valenciana.
  • b) Revisar, a petició de la Direcció General de Administració Local o de l'entitat local interessada, la representació gràfica del símbol utilitzat per esta última.