Detall Departament

SERVEI DE REGISTRE Y ACREDITACIÓ DOCENT

DIR3 A10024477
46015 - València
Telèfon: 961970113 - Fax: 961970001
opac_cefire@gva.es
Rang: Servei
Funcions:
  • ·
  • a) La gestió de l'acreditació, l'homologació i el reconeixement de les accions de formació del professorat, i l'anotació en el Registre de formació permanent del professorat.
  • b) La gestió i l'acreditació del professorat per a l'accés a la funció directiva dels centres docents no universitaris.
  • c) La gestió del registre de titulacions i habilitacions per a l'exercici de la funció docent, així com altres titulacions oficials.
  • d) El registre de les avaluacions de l'exercici de la funció directiva i docent.
  • e) La coordinació de l'estructura i el desenvolupament de l'expedient docent electrònic normalitzat.
  • f) L'anàlisi, l'elaboració d'informes i la confecció d'estadístiques sobre les dades incloses en els registres de formació del professorat.
  • g) La planificació, la gestió i la coordinació amb les universitats de la formació inicial del professorat, pràctiques, màster de Secundària i Formació Professional.
  • --
Responsable del departament: JAIME TORTOSA AMOR