Detall Departament

Secretaria Territorial d'Educació, Universitats i Ocupació - València

DIR3 A10024554
46009 - València
Telèfon: 012 - Fax: 961271419
Rang: Servei
Funcions:
  • .
  • La secretaria territorial, a la qual correspon la gestió dels assumptes de personal no docent de la direcció territorial, economicoadministratius, registre i informació, assumptes generals i els restants de caràcter administratiu que tinga assignats la direcció territorial o li encomanen la persona titular de la direcció territorial o les persones titulars dels serveis territorials d'educació, excepte els assignats per aquesta ordre a una altra unitat administrativa.
  • ---
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres
Responsable del departament: JUAN CARLOS MOLLÁ RAMOS