Detall

AVÍS: pàgina en procés d'actualització per a la seua adaptació a la nova estructura del Consell, per la qual cosa la informació pot contindre alguna incoherència. Disculpeu les molèsties.

Foto

UNITAT D'ANÀLISI I AVALUACIÓ DEL FINANÇAMENT AUTONÒMIC

(CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC)Telèfon: 961206842

C/ BANYS DE L'ALMIRALL, 8

46003 - València

Funcions:
a) Analitzar i estudiar fórmules de planificació, gestió i seguiment de recursos en l'àmbit de la Generalitat. Promoure l'elaboració d'indicadors economicofinancers i de gestió que faciliten el seu seguiment i avaluació.

b) Analitzar i realitzar propostes de millora, en col·laboració amb els òrgans i entitats gestors i amb altres òrgans de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, dels sistemes d'informació, gestió i seguiment dels ingressos finalistes i despesa cofinançada.

c) Realitzar anàlisis i estudis de fonts i fórmules alternatives de finançament de la Generalitat mitjançant la concertació d'acords, convenis, accions pilot i altres iniciatives amb les restants administracions i entitats públiques en matèries de comú interés.

d) Analitzar en l'àmbit de la Generalitat i de les restants institucions i entitats, públiques i privades de la Comunitat Valenciana, les possibilitats de finançament i cofinançament amb l'objectiu d'elaborar estratègies que permeten obtindre la màxima dinamització i aprofitament dels recursos disponibles en el territori de la Generalitat.

e) Coordinar la gestió del Fons de Cooperació Interterritorial

f) Qualsevol altra que li siga encomanada en relació amb les matèries que li són pròpies.

---

  • DECRET 119/2018, de 3 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. (DOGV num. 8370 de 28.08.2018).


  • Responsable: MERCEDES GISBERT MOYA