Detall Departament

INSTITUT POLITÈCNIC MARÍTIM-PESQUER DEL MEDITERRANI

DIR3 A10038360
03001 - Alacant/Alicante
Telèfon: 965695600
Rang: Servei
Funcions:
  • ORDE de 7 de febrer del 2000, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la que es desenvolupa el Decret 89/1999, del Govern Valencià.DOGV 3693, 22/02/2000.
  • L'Institut Politècnic Marítim-Pesquer del Mediterrani, els òrgans de govern del qual es regixen pel Decret 100/1990, de 25 de juny, del Govern Valencià, s'adscriurà a la Subdirecció General de Pesca. DECRET 113/2011, de 2 de setembre. DOCV 6602, de 06/09/2011.