Detall Departament

SERVEI DE L'AGENDA VALENCIANA ANTIDESPOBLAMENT

DIR3 A10036479
46003 - València
Telèfon: 963868084
Rang: Servei
Funcions:
  • .
  • a) Planificació, assessorament i informe sobre els assumptes relacionats amb les competències assignades a la Direcció General.
  • b) Anàlisi, disseny, impuls i seguiment de totes les mesures que la Generalitat tinga al seu abast en l'àmbit del repte demogràfic i la lluita contra el despoblament.
  • c) Gestió de les mesures de foment i dels Fons de la Generalitat destinats a la lluita contra el despoblament.
  • d) Qualsevol altra funció que li siga encomanada en l'àmbit de les competències de la Direcció General de la qual depén.
  • ---