Detall Departament

Subdirecció General d'Epidemiologia i Vigilància de la Salut

DIR3 A10018038
46020 - València
Telèfon: 961925746 - Fax: 961925780
Rang: Subdirecció General
Funcions:
  • A la Subdirecció General d'Epidemiologia i Vigilància de la Salut li correspon planificar, dirigir, controlar, coordinar i supervisar les unitats administratives que d'ella depenen.