Detall Departament

Subdirecció General de Gestió Econòmica

DIR3 A10047113
46010 - València
Telèfon: 961928481
Rang: Subdirecció General
Funcions:
  • A la Subdirecció General de Gestió Econòmica, li correspon planificar, dirigir, controlar, coordinar i supervisar les unitats administratives que d'ella depenen.
Responsable del departament: MARIA JOSE MUNERA RUBIO