Detall Departament

Subdirecció General d'Avaluació Ambiental i Paisatge

DIR3 A10048593
Telèfon: 961208655
Rang: Subdirecció General
Funcions:
  • Li correspon assessorar i donar suport i assistència tècnica a la persona titular de la Direcció General, en matèria de paisatge, avaluació dels riscos naturals i induïts sobre el territori, avaluació ambiental estratègica i impacte ambiental, coordinar administrativament les relacions amb l’Institut Cartogràfic Valencià; i dirigir, coordinar i supervisar l’activitat dels servicis sota la seua dependència.